Bleskozvod, domáce telefóny a výmena svietidiel v bytovom dome SNP