Bleskozvod a domáce telefóny v bytovom dome Mierová