Realizácia bleskozvodu historickej budovy železničnej stanice