Bleskozvod a výmena svietidiel v bytovom dome Jána Kollára